Prima măsură a guvernului poporului: Renegocierea sau eliminarea PNRR #pnrr #guvernulpoporului #euiesinstrada

Guvernul poporului: prima masura este renegocierea si eliminarea PNRR
Guvernul poporului: prima masura este renegocierea si eliminarea PNRR

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
#UrmătoareaGenerațieUE : Fonduri pentru România modernă și reformată!
Planul de Redresare și Reziliență al României se constituie într-un document strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.PNRR are la bază 6 piloni principali:

1. Tranziția verde

2. Transformarea digitală

3. Creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii

4. Coeziunea socială și teritorială

5. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională

6. Politici pentru Noua Generație

Planul Național de Redresare și Reziliență al României prevede 507 jaloane și ținte legate de reformele și investițiile asumate. Un pachet robust de 107 investiții și mai mult de 50 de reforme vor contribui la abordarea eficientă a recomandărilor specifice de țară și la consolidarea potențialului de creștere economică.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este coordonator la nivel național.

MS
Prelungire Apel PNRR/2022/C12/MS/I1.5/Cabinete de planificare familială
Pentru a veni în sprijinul unităților sanitare și pentru a asigura o abordare unitară în vederea derulării I1.5: Cabinete de planificare familială, Ministerul Sănătății a prelungit termenul de depunere pentru 16 mai 2023, ora 16:00.
10/04/2023
MS
Prelungire Apel PNRR/2022/C12/MS/I2.3/Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți
Pentru a veni în sprijinul unităților sanitare și pentru a asigura o abordare unitară în vederea derulării I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, Ministerul Sănătății a prelungit termenul de depunere până în data de 16 mai 2023, ora 16:00.
10/04/2023
MFTES
Prelungire apel PNRR/C13/MFTES/I1./Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a prelungit perioada de depunere a proiectelor până la data de 10.06.2023, ora 23.59, pentru apelul de proiecte PNRR/C13/MFTES/I1./Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.
10/04/2023
MEDU
Prelungire apel competitiv de proiecte ,,Dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie complementare”
Ministerul Educatiei prelungeste apelul competitiv de proiecte 10 cadrul Reformei Dezvoltarea unui sistem de servicii de educatie timpurie unitar, incluziv si de calitate, in baza OM 3888/24.03.2023. Solicitantii eligibili din cadrul acestui apel de proiecte vor aplica sub forma unui parteneriat stabilit la nivel local. Acesta va fi alcatuit. in mod obligatoriu din urmatoarele parti: o autoritate publica locala si o unitate de invatamant preuniversitar acreditata cu personalitate juridica. Parteneriatul poate contine si alte institutii publice/private, conform art. 31 din HG nr. 1.604/2022, care pot face parte din reteaua de suport profesional, in functie de nevoia identificata la nivel local. De asemenea, pot face parte din cadrul parteneriatului si organizatii neguvernamentale care se pot implica in managementul, operarea sau acoperirea totala sau partiala a activitatilor eligibile, conform cheltuielilor din prezentul ghid. Alocam 103 milioane de euro pentru a creste capacitatea sistemului si a calitatii serviciilor de educatie timpurie, de a imbunatati ratele de participare, atat la nivel anteprescolar, cat si la nivel prescolar, prin deservirea de pana la 20 000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. In cadrul prezentului apel, vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa in comunitati rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizeaza grupuri vulnerabile de copii. Valoarea maxima a grantului per proiect este de 250.000 de euro (fara TVA), valoare eligibila PNRR. ** Fiecare proiect va urmari infiintarea de servicii complementare, care sa deserveasca de la minimum 16 copii pana la maximum 50 de copii. Bugetele proiectelor se vor utiliza pentru: amenajarea, igienizarea si dotarea a minimum 2 sali pentru activitati cu copiii, achizitionarea de mobilier, echipamente si materiale necesare amenajarii spatiilor serviciilor complementare nou infiintate; achizitionarea materialelor didactice, a hranei, precum si a transportului pentru copii, pentru o perioada de cel putin 12 luni; servicii de informare, consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali/persoana in grija careia se afla copilul; Data de deschidere a platformei informatice este 08 februarie 2023. Data limita de depunere a proiectelor: 07 aprilie 2023, ora 17:00.
Link detalii

28/03/2023
MS
Redeschidere Apel PNRR/2022/C12/MS/I1.4/Centre comunitare integrate
Ministerul Sănătății a redeschis începând din data de 24 martie 2023 apelul pentru Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate. Pentru a veni în sprijinul autorităților locale și pentru a asigura o abordare unitară în vederea derulării proiectului, cererile de finanțare se pot transmite până cel târziu 14 aprilie 2023
24/03/2023
MCID
Deschidere Apel PNRR/2023/C7/MCID/I.18 – Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul INVESTIȚIEI I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, Componenta 7 – Transformarea digitală, având ca obiectiv sprijinirea transformării digitale, creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și a timpului de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice, prin adoptarea de soluții de automatizare a proceselor de lucru robotice (RPA) (automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive și bazate pe norme).
23/03/2023
Elemente pe pagină:
6
1 – 6 din 72

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x