Ce se va întâmpla cu polițele de asigurare încheiate cu societatea Euroins România

Ce se va întâmpla cu polițele de asigurare încheiate cu societatea Euroins România?
Ce se va întâmpla cu polițele de asigurare încheiate cu societatea Euroins România?

Semnificația specială pe care o are retragerea autorizației de funcționare a unei societăți de asigurare și reasigurare.

Potrivit art. 5 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 85/2014, insolvența societății de asigurare și/sau reasigurare este acea stare a societății caracterizată, printre altele, de retragerea autorizației de funcționare ca urmare constatării imposibilității restabilirii nivelului fondurilor proprii eligibile să acopere capitalul minim (MCR) și capitalul de solvabilitate (SCR).

Cu alte cuvinte, legea asimilează retragerea autorizației de funcționare a unei societăți de asigurare/reasigurare cu intrarea societății în stare de insolvență, decizia Autorității de Supraveghere Financiară fiind executorie.

Din momentul retragerii autorizației de funcționare, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate formula o cerere de deschidere a procedurii falimentului împotriva societății vizate, conform art. 249 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului este, de asemenea, executorie.

Insolvența societății de asigurare reprezintă un faliment stricto sensu.

Nu în toate cazurile în care se constată lipsa fondurilor proprii eligibile să acopere capitalul minim (MCR) și capitalul de solvabilitate (SCR) este necesară ridicarea autorizației de funcționare, ci este posibil ca societatea de asigurare să intre într-o procedură de rezoluție.

Procedura de rezoluție, astfel cum este definită de Legea nr. 246/2015, reprezintă regimul juridic alcătuit dintr-un set de instrumente pus la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară, prin care aceasta poate interveni în activitatea unei societăți de asigurare pentru a reduce impactul unei stări de dificultate economică.

Cu alte cuvinte, procedura de rezoluție permite Autorității să intervină în activitatea societății aflate în dificultate economică și să propună un plan de rezoluție ce va cuprinde măsurile concrete pe care societatea este obligată să le urmeze pentru a stopa efectele unui declin economic.

Așa cum rezultă și din comunicatul Autorității de Supraveghere Financiară, situația Euroins România nu a făcut posibilă aplicarea procedurii de rezoluție pentru redresarea situației de dificultate financiară, motivul fiind tocmai existența unei profunde stări de dificultate economică a societății.

În cazul unei societăți de asigurare/reasigurare pentru care nu este posibilă urmarea unei proceduri de rezoluție, starea de insolvență nu semnifică doar existența unei situații financiare dificile, ci însuși falimentul acestei societăți.

Efectele deschiderii procedurii falimentului a societății Euroins România

Ce se va întâmpla cu polițele de asigurare încheiate cu societatea Euroins România?

În cazul în care Tribunalul București va admite cererea de deschidere a procedurii falimentului promovată de Autoritatea de Supraveghere financiară, în termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii, toate polițele de asigurare/reasigurare încheiate cu societatea Euroins vor înceta de drept, astfel cum prevede art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014.

Singura excepție instituită de lege privește contractele de asigurare/reasigurare încadrate în clasa de Garanții (directe sau indirecte), care vor înceta într-un termen de 150 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a falimentului.

Totodată, Euroins va avea obligația de a notifica tuturor asiguraților posibilitatea de a denunța contractele de asigurare anterior termenelor de denunțare legale, precum și posibilitatea de a recupera primele de asigurare, achitate în cadrul contractelor, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul denunțării și cel al expirării duratei de valabilitate a contractelor. Toate aceste plăți se vor efectua de către Fondul de Garantare a Asiguraților.

Situația acțiunilor judiciare și extrajudiciare îndreptate împotriva Euroins

Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului va avea ca efect suspendarea de drept a tuturor acțiunilor judiciare sau extrajudiciare și a procedurilor de executare silită îndreptate împotriva societății, în acord cu prevederile art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

Suspendarea își va produce efectele până la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care, conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, toate aceste acțiuni îndreptate împotriva Euroins vor înceta de drept.

Chiar dacă art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 prevede că nu sunt supuse suspendării de drept căile de atac, situația nu se va aplica și societăților de asigurare și reasigurare, întrucât legiuitorul nu a înțeles să facă o astfel de distincție. Drept urmare, pronunțarea hotărârii de deschidere a procedurii falimentului societății Euroins va avea ca efect inclusiv suspendarea de drept a căilor de atac.

Cum vor fi recuperate creanțele deținute împotriva Euroins România?

 Orice persoană care va invoca un drept de creanță împotriva Euroins începând cu data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial, va avea posibilitatea de a urma două proceduri prevăzute de lege pentru recuperarea sumelor cuvenite: fie formularea unei cereri către Fondul de Garantare a Asiguraților, fie înscrierea creanței în tabelul de creanțe și valorificarea acestuea în procedura de faliment.

Aspectul esențial care trebuie punctat aici este că Fondul de Garantare a Asiguraților va putea acoperi drepturile de creanță doar în limita a 500.000 lei, acesta fiind plafonul maxim prevăzut de art. 15 Legea nr. 213/2015.

Întrucât procedura de recuperare a creanțelor presupune o dezbatere amplă, prezentarea acesteia va fi făcută printr-un articol separat.

Euroins va putea solicita anularea și suspendarea Deciziei ASF

Decizia Autorității de Supraveghere Financiară va putea fi contestată de către societatea Euroins România în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București, în conformitate cu dispozițiile art. 165 din Legea nr. 237/2015, însă calea de atac nu este suspensivă de executare.

Cu toate acestea, decizia Autorității de Supraveghere Financiară este un act administrativ supus dispozițiilor legii contenciosului administrativ, astfel că societatea Euroins va putea formula și o cerere de suspendare a efectelor deciziei ASF, în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004.

În trecut, societatea City Insurance a solicitat Curții de Apel București suspendarea deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat starea de insolvență a societății, însă această solicitare a fost respinsă prin Sentința nr. 1599/2021.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x